OM WORLDWIDE

Worldwide är den första kundfokuserade CROn (Clinical Research Organization). Grundad av läkare hängivna till framsteg inom medicinsk vetenskap och byggd på ett orubbligt engagemang för exceptionellt utförande, balanserar vi strategiskt vetenskap, medicin, drift och kommersiell intelligens för att uppnå framgångsrik läkemedelsutveckling.

Vår metod bygger på att vi aldrig nöjer oss. Varje kliniskt forskningsprogram är en möjlighet att demonstrera vårt djupa engagemang för varje kunds unika behov. Kombinerande terapeutisk expertis – framför allt i neurovetenskap, hjärt- och kärlsjukdomar, immunförmedlad inflammatorisk sjukdom och sällsynta sjukdomstillstånd – med proaktiva insikter och rigoröst driven verksamhet, hanterar vi framgångsrikt kliniska studier i mer än 60 länder.